×

Katılım ve Kullanım Koşulları ile Sorumluluk BeyanıSevgili katılımcımız, lütfen https://spatial.io/ uzantılı ve https://elidorevreni.com/ alan adlı web sitesi üzerinde bulunan etkinlik alanlarımızı ziyaret etmeden önce işbu katılım ve kullanım koşulları sözleşmesini dikkatlice okuyunuz. Siteye erişiminiz ve etkinlik alanlarımızı ziyaretiniz tamamen bu sözleşmeyi kabulünüze ve bu sözleşme ile belirlenen şartlara uymanıza bağlıdır. Şayet bu sözleşmede yazan herhangi bir koşulu kabul etmiyorsanız, lütfen erişiminizi sonlandırınız. Erişiminizi sürdürdüğünüz takdirde, koşulsuz ve kısıtlamasız olarak, işbu sözleşme metninin tamamını kabul ettiğinizin, tarafımızca varsayılacağını lütfen unutmayınız.

İşbu etkinlik alanlarımızı ziyarete ilişkin Katılım ve Kullanım Koşulları yayınlanmakla yürürlüğe girer. Değişiklik yapma hakkı, tek taraflı olarak UNILEVER SANAYİ VE TİCARET TÜRK A.Ş. (bundan sonra UNILEVER olarak anılacaktır.)’ye aittir ve bu değişiklikleri, tüm kullanıcılarımız baştan kabul etmiş sayılır.

Gizlilik Gizlilik, kişisel verilerinizin tarafımızca işlenmesinin esaslarını düzenlemek üzere mevcuttur. Etkinlik alanlarımızı ziyaret ettiğiniz takdirde, bu verilerin işlenmesinin aydınlatma metnine ve gizlilik politikasına uygun olarak gerçekleştiğini kabul edersiniz.

Hizmet Kapsamı UNILEVER olarak, sunacağımız hizmetlerin kapsamını ve niteliğini, yasalar çerçevesinde belirlemekte tamamen serbest olup; hizmetlere ilişkin yapacağımız değişiklikler, yayınlanmakla yürürlüğe girmiş sayılacaktır.

Telif Hakları https://spatial.io/ uzantılı ve https://elidorevreni.com/ alan adlı web sitesi üzerinde bulunan etkinlik alanlarımızda yayınlanan tüm metin, kod, grafikler, logolar, resimler, ses dosyaları ve kullanılan tüm içerik UNILEVER’e ait olup, tüm hakları saklıdır. Yazılı izin olmaksızın site içeriğinin çoğaltılması veya kopyalanması kesinlikle yasaktır. Aksi halde hukuki ve cezai sorumluluk doğacak olup Unilever’in her türlü yasal yola başvurma ve talep hakkı saklıdır.

Genel Hükümler Etkinlik alanlarımızı ziyaret edecek kişiler, etkinlik alanlarımızı ziyaret etmeden önce dolduracakları form içeriğinin doğruluğunu ve formda verdikleri bilgiler ile ilgili yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunmayacaklarını kabul ve taahhüt ederler. Ancak tarafımızca gösterilen bu çabaya rağmen, kişilerin bu taahhütlerine uymamaları durumunda etkinliğe katılan ve etkinlik alanında yer alan kişilerin bilgilerinin doğruluğu ve güncelliği ile ilgili tarafımızca, açık veya zımni, herhangi bir garanti verilmemekte, hiçbir taahhütte bulunulmamaktadır.

Etkinlik alanlarımıza sitemiz üzerinden girebilecek kişilerin, sahip oldukları giriş hakkı sadece kendilerine aittir, başkalarına kullandırılamaz ve/veya devredilemez. Aksi halde UNILEVER’in söz konusu kullanımdan doğan tazmin hakkı saklıdır. UNILEVER bu şekilde aykırı kullandırmaları tespit ettiği katılımcıların katılım haklarını hiçbir açıklama yapmaksızın askıya alabilir veya iptal edebilir. Katılımcıların bu maddeye aykırı hareketi sebebiyle diğer katılımcıların zarara uğraması halinde, bu zarardan ihlal eden katılımcı sorumlu olacak ve UNILEVER’in hiçbir şekilde tazminat yükümlülüğü veya hukuki başka bir sorumluluğu olmayacaktır. Etkinlik alanlarımıza sitemiz üzerinden girebilecek kişilerin işbu katılım ve kullanım koşullarına aykırı davranması sebebi ile Unilever’e herhangi bir kişi tarafında bir talep yöneltilmesi halinde, Katılımcı Unilever’i tazmin edeceğini ve her türlü talepten beri kılacaktır.

Etkinlik alanlarımıza sitemiz üzerinden girebilecek kişiler https://spatial.io/ uzantılı ve https://elidorevreni.com/ alan adlı web sitesi üzerinde bulunan etkinlik alanlarımızda hiçbir şekilde suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkâr, rahatsız edici, hakaret, küfür veya iftira içeren, küçük düşürücü, kaba, pornografik ya da kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, kişilik haklarına zarar verici, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının gizlilik hakkına, fikri ve telif haklarına, ticari marka hakları veya başka mülkiyet haklarına tecavüz edecek şekilde kullanılamaz. Aynı zamanda katılımcılar etkinlik alanlarımız içindeki iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, üçüncü kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretemez ve paylaşamazlar. Katılımcıların tamamı, söz konusu etkinlik alanlarımıza katılım haklarını yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla kullanacaklarını, yukarıda sayılan tüm kurallara uyacaklarını ve üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını, aksi halde etkinlikten uzaklaştırılma, sessize alınma vb. yaptırımlara maruz kalacağını bildiğini, etkinlik alanlarımıza katılan kişilere karşı yaptıkları işlem ve eylemlerindeki, hukuki ve cezai sorumlulukların kendilerine ait olduğunu kabul ve taahhüt ederler. İşbu iş ve eylemler sebebiyle, üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı UNILEVER’in doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur. Katılımcılar söz konusu iş ve eylemleri sebebi ile Unilever’e herhangi bir kişi tarafında bir talep yöneltilmesi halinde, Unilever’i tazmin edeceğini ve her türlü talepten beri kılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Etkinlik alanlarımız içerisinde yer alan tüm aktivitelerde, sunulan hizmetlerde kusur veya hata olmayacağına ya da kesintisiz hizmet verileceğine dair garanti verilmemektedir. Etkinlik alanlarımız içerisinde yer alan herhangi bir aktiviteye, sunulan hizmetlere veya herhangi bir bölümüne olan erişiminiz önceden bildirmeksizin herhangi bir zamanda sonlandırılabilir.

Katılımcılar, işbu Katılım ve Kullanım Koşulları’nın, KVKK aydınlatma ve açık rıza metnin onaylanması ile etkinlik alanlarımıza giriş sağlayabileceklerini, açıklanan tüm koşulları ve sorumluluğu kabul ettiklerini beyan, kabul ve taahhüt etmişlerdir.

×

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma MetniGizliliğiniz bizim için önemlidir. Aşağıda yer alan bilgilendirme notu ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") uyarınca bilgilendirilmektesiniz.

Unilever Sanayi ve Ticaret Türk A.Ş. ("Unilever" ya da "Şirket") olarak, KVKK uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla, işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde talep ettiğimiz ve bizimle paylaşmış olduğunuz ad, soyad, telefon numarası ve elektronik posta adresi bilgilerinizin de aralarında bulunabileceği kişisel verilerinin, sisteme erişim hakkınızın tesis edilmesi ve şirketimizin hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesine ilişkin hukuki sebep ve amaç çerçevesinde; kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, yeniden düzenlenecek, hukuken bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacak, KVKK’nın ve diğer kanunların öngördüğü koşullarda yurt içi veya yurt dışı üçüncü kişilere aktarılabilecek, devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan diğer şekillerde işlenebilecek olduğunu bildiririz.

Bu kapsamda; tarafınıza ait ad, soyad, telefon numarası ve elektronik posta adresi bilgileriniz ve/veya ilgili yasal düzenlemeler kapsamında gerekli olacak bilgiler Unilever tarafından toplanmakta, kaydedilmekte, düzenlenmekte, depolanmakta ve benzer şekillerde işlenmektedir.

Unilever olarak tarafınıza ait kişisel verileri işleme amaçlarımız; Unilever tarafından https://spatial.io/ uzantılı ve https://elidorevreni.com/ alan adlı web sayfasına erişiminizin sağlanması amaçlarıyla sınırlı olarak kullanmak, adınız soyadınız, telefon numaranız, elektronik posta adresi bilgileriniz yer alınması hususundaki düzenlemeyi tesis etmektir.

Buna ek olarak, Unilever olarak veya üçüncü kişiler aracılığıyla gerçekleştirdiğimiz etkinliklerde, etkinlikler sırasında etkinlik alanına katılımınız dolayısıyla edinilecek kişisel verileriniz; fiziki veya sanal ortamda düzenlenen etkinliklerimizi organize edebilmek, sosyal medyada paylaşmak, etkinliklerde gerekli güvenlik önlemlerini almak amacıyla tarafımızca işlenebilecek ve faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız veya işbirliği yaptığımız kişi ve kuruluşlar ile paylaşılabilecektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi/kuruluşlar; doğrudan/dolaylı yurtiçi / yurtdışı hissedarlarımız, bağlı ortaklıklarımız ve/veya iştiraklerimiz; Unilever olarak faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, yurt içi/yurt dışı kuruluşlardır. Bu kapsamda, burada belirtilen alıcılardan bazıları yabancı bir ülkede yerleşik olabilir ve kişisel verilerinizin yurt dışına aktarımı söz konusu olabilir. Bu kapsamda, kişisel verilerinizin aktarıldığı tüm alıcıların yeterli düzeyde koruma sağladığından emin olmak için gerekli tüm teknik ve idari güvenlik tedbirlerini önlemler alıyoruz.

Kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda; web sitemiz, e-posta ve diğer kanallar aracılığıyla toplanabilir. KVKK’nın 11. maddesi gereği başvurarak, kişisel verilerinizin;
a) işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) işlenmişse bilgi talep etme,
c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) hukuka aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Bu bölümde listelenmiş olan haklarınızı aşağıdaki adrese yazılı başvuruda bulunarak ya da https://www.unilever.com.tr/contact/contact-form adresindeki iletişim formu aracılığıyla veya Unilever tüketici hattı 444 25 19 numarasını arayarak kullanabilirsiniz:

Unilever Sanayi ve Ticaret Türk A.Ş.
Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No: 13 37768 Ümraniye, İstanbul

×

Markalarımız


Dünyada her gün 2,5 milyar insan, iyi hissetmek, iyi görünmek ve hayattan daha fazla keyif almak için Unilever ürünlerini kullanıyor. Unilever Türkiye portföyünde yer alan markalarımızı aşağıda görüntüleyebilirsiniz.

Algida
Axe
Calve
Carte d'Or
Cif
Clear
Cornetto
Domestos
Dove
Elidor
Hellmann's
Knorr
Lipton
Magnum
Max
OMO
Pure Line
Rexona
Rinso
Signal
Simple
Vaseline
Vim
Yumoş

×

Kişisel Verilerin Korunması Metni


Unilever Sanayi ve Ticaret Türk A.Ş. (“Unilever”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Unilever olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Unilever ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (“KVKK”) uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine önem vermekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam bilinci ile KVKK uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda yer alan kapsamda ve şartlarda işlemekteyiz.

Unilever tarafından kişisel verilerinizin ne tür yöntemler aracılığıyla ve hangi amaçlar doğrultusunda işlendiği ve saklandığı hakkında daha detaylı bilgi için Unilever Gizlilik İlkeleri ve Çerezler Hakkında Bildirim'i inceleyebilirsiniz.
Kişisel Veri Nedir?
Kişisel veri, KVKK’da kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak tanımlanmıştır. Buna göre bizimle paylaştığınız adınız, soyadınız, doğum tarihiniz, kimlik numaranız, elektronik posta adresiniz, telefon numaranız ve benzeri bilgiler kişisel veri olarak adlandırılmaktadır. Unilever, kişisel verilerinizi, Unilever ile doğrudan paylaştığınız hallerde, otomatik yollarla veya üçüncü şahıs platformları gibi başka kaynaklar aracılığıyla toplamaktadır.1. Kişisel verilerinizin işlenme amacı ve dayanağı nedir?


Unilever ile olan ürün ve hizmet ilişkiniz dolayısıyla yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve sizi kampanyalar ve avantajlardan haberdar edebilmek için Unilever kişisel bilgilerinizi toplamaktadır ve bu kapsamda işlemektedir. Bu doğrultuda Unilever; kişisel verilerinizi, her türlü şikâyetinizi değerlendirmek ve işleme almak, ödemelerinizi işleme almak, ürünlerimizi, hizmetlerimizi, iletişim yöntemlerimizi ve internet sitelerimizin işlevselliğini geliştirmek ve sizin için kişiselleştirilmiş ürünler, iletişim içerikleri ve hedefe yönelik reklamlar ve ayrıca ürün tavsiyeleri sunmak için toplamakta ve işlemektedir. Yukarıda sayılan amaçlar doğrultusunda Unilever, kişisel verilerinizi, açık rızanıza istinaden, veya sizinle yaptığımız sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması halinde veya temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatimizin gerektirdiği hallerde, burada belirtilen amaçlar ve kapsam dahilinde işlemekte ve saklamaktadır.

2. Kişisel verilerinizi hangi amaçla, kimlere aktarıyoruz?


Kişisel verileriniz Unilever hissedarlarıyla, doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimizle, iş ilişkisinin devamı esnasında birlikte bizi temsil eden ve/veya faaliyetlerimizi yürütebilmek için işbirliği yaptığımız iş ortağımız olan yurtiçi/yurtdışı kişi ve kurumlarla (kargo, gönderi, çağrı merkezi, veri tabanı, bulut vb. hizmetleri sunan şirketlerle) paylaşılabilmektedir. Ayrıca, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılmaktadır. Ayrıca, Unilever internet sitelerini ziyaretinize ilişkin kişisel verilerinizi ve gezinme bilgileriniz gibi trafik bilgilerinizi; güvenliğiniz ve Unilever'in ilgili mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerinin ifası amacıyla yasal olarak bu bilgileri kanunen talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabilecektir.

3. Kişisel verilerinizi nasıl saklıyoruz?


Şirketimiz ile paylaşılan kişisel verileriniz Unilever’in yurtiçi/yurtdışı güvenli sunucularında ilgili yasal düzenlemelere, KVKK hükümlerine ve Unilever standartlarına uygun olarak saklanmaktadır. Bu kapsamda Unilever, kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak adına yasal mevzuat ile belirlenen gerekli teknik ve idari güvenlik önlemlerini almaktadır.

4. Kişisel verilerinizi ne kadar süre ile tutuyoruz?


KVKK Madde 7/f.1. hükmü uyarınca, kişisel verilerinizin işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya ilgili mevzuat uyarınca verilerinizi saklamakla yükümlü kılındığımız yasal süreler dolduğunda, kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

5. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan doğan haklarınız nelerdir?


KVKK Madde 11 uyarınca, kişisel verilerinizin işlendiği Unilever tarafından veri sorumlusu sıfatı ile işlediği ölçüde;
• herhangi bir kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;
• kişisel verilerinizin işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme;
• kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını öğrenme;
• kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda bu kişileri öğrenme;
• kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme;
• kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme;
• silme ve düzeltme işlemlerinin, verilerin aktarıldığını üçüncü kişilere bildirilmesi isteme;
• kişisel verilerin otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesi sonucu ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme; ve
• kişisel verilerinizin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın tazmin edilmesini isteme hakkına sahipsiniz.
Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacaktır.

6. Tarafımıza bildirmiş olduğunuz kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı ne şekilde kullanabilirsiniz?


KVKK Madde 11'de yer alan ve yukarıda sayılan haklarınızı https://www.unilever.com.tr/contact/contact-form adresindeki iletişim formu aracılığıyla veya Unilever tüketici hattı 444 25 19’u arayarak kullanabilirsiniz.